اخلاق اسلامی

مطالب مذهبی و حدیث

مقام دانشمندان

پیامبر اکرم (ص) فرمود: مقرب ترین انسان ها به درجه پیامبری، عبارتند از: دانشمندان پارسا و پیکارگران راه خدا.

پیامبر خدا (ص) فرمود: دانشمندان، چراغ های زمین، جانشینان انبیا و وارث پیامبران هستند.

رسول اکرم (ص) فرمود: مرکب قلم دانشمندان در روز قیامت بر خون شهیدان برتری دارد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: مقام عالِم از پیامبر یک درجه کمتر و از شهید یک درجه برتر است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۸ فروردین۱۳۹۲ساعت 11:51  توسط حسین ضیاء  |